Tanks- en installatietechniek
Tanksanering
Herkeuring
Her classificatie

Tank- en installatietechniek

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens ons procescertificaat BRL-K903/08 en de van toepassing zijnde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:
 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Boven-/ondergrondse glasvezel versterkte kunststof tankinstallaties;
 • Het inspecteren/keuren van onder- en bovengrondse tankinstallaties;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;
 • Thermoplastische leidingen, dubbelwandig;
 • Pomp- en registratiesystemen;
 • Inhouds- en niveausystemen;
 • Beveiliging tanks en leidingsysteem;
 • Damp-retour systeem;
 • Het werken binnen het risicogebied railinfra.

Projecten m.b.t. Tank- en installatietechniek

Bekijk enkele van onze reeds gerealiseerde projecten.